0709322645

TaxiTaxi

TaxiTaxi är en bokningstjänst för taxi via iPhone- och Androidtelefoner. TaxiTaxi möjliggör för taxikunder att beställa taxi utifrån sin aktuella position, utan att behöva ringa någon växel, kunna något telefonnummer, veta exakt vart man är eller vänta i en lång telefonkö för att komma fram till växeln.

Bokningen går direkt från kund till beställningscentral där den sedan fördelas ut till rätt förare.
Syftet med tjänsten är att förenkla för den som söker taxi och att möjliggöra en direkt digital kommunikation mellan beställningscentral och kund. Syftet är också att tillhandahålla ett effektivt marknadsföringsmedium för taxibolag.

TaxiTaxi är SUTI-kompatibelt vilket möjliggör att kunden kan få exakt information om beställningens status, när taxibilen är på väg till kund, var bilen är och hur lång tid det är kvar tills taxibilen är på plats. TaxiTaxi vänder sig till beställningscentraler som har behov av bibehållen eller förbättrad och kostnadseffektiv service.

TaxiTaxi är gratis att ladda ner från App Store och Play Butik (tidigare Android Market). TaxiTaxi är gratis för dig som taxikund att använda för att boka din taxi. Taxibolag kan välja mellan fasta eller rörliga ersättningsmodeller.