0709322645

Produkter

BengITs affärsidé är att utveckla och drifta SUTI kompatibla applikationer som möjliggör för slutkund att snabbt och enkelt kunna boka taxi via sin smartphone. Detta utan att taxiresenärerna behöver ringa någon växel, kunna nummer till taxibolag, veta exakt vart man är eller behöva vänta i en lång telefonkö för att komma fram till växeln.

TaxiTaxi
2011 lanserade vi vår taxibokningstjänst TaxiTaxi för Android och iPhone. TaxiTaxi har utvecklats i samarbete med flera taxibolag, bla Växjö Taxi. Tjänsten fungerar i hela Sverige och är gratis för taxikunderna att ladda ner och använda. Antalet anslutna bolag växer hela tiden och vi täcker i början av 2012 in drygt 50 kommuner med online-bokningar av taxi via TaxiTaxi.

Egna bokningsapplikationer
Vi levererar även anpassade bokningsapplikationer till de taxibolag som önskar ha sin egna bokningsapplikation. Vi anpassar och skräddarsyr bokningsapplikationer till taxibolagen och kan i samarbete med systemleverantören leverera bokningsapplikationer integrerade med taxibolagens beställningssystem.

Övrigt
BengIT erbjuder även teknisk systemutveckling och projektledning inom vårt verksamhetsområde runt TaxiTaxi och taxibokning. Vi har lång erfarenhet av systemutveckling från olika branscher och tekniker. Vi löser dina problem och vi tar även ansvar för större projekt.

Kontakta oss och berätta om dina behov och problem så löser vi dem åt dig!